Wij leveren diensten aan u onder voorbehoud van de kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst. Bovendien houdt u zich aan de regels, richtlijnen, beleidslijnen, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke diensten voordat u ze gebruikt. We behouden ons het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Lees deze overeenkomst voordat u verdergaat, omdat het openen, browsen of anderszins gebruiken van de site aangeeft dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst.

U mag via deze site geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden, verspreiden of anderszins publiceren dat (a) bugs, virussen, wormen, valluiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, discriminerend is of aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wetten van China of de wetten van enig ander land dat van toepassing is; of (c) de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon schendt of schendt. Geeknuc.com kan u een accountidentificatie en wachtwoord geven om u toegang te geven tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze overeenkomst, en geeknuc.com is niet verplicht om de bron van dergelijke toegang of gebruik van de site.

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren door uw gebruik van de site, bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst, verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site door deze alleen in uw internetbrowser weer te geven om te winkelen en niet voor enige commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk vooraf toegestaan ​​door geeknuc.com. Elke schending van deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u.

Tenzij uitdrukkelijk vooraf door ons bedrijf toegestaan, zijn alle materialen, inclusief afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, iconen, foto's, programma's, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van deze Site (gezamenlijk , de "Inhoud") zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen commercieel gebruik maken van de informatie die op de site wordt verstrekt of de site gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als we van mening zijn dat klantgedrag in strijd is met toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen. U mag deze site of enig deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, er afgeleide werken van maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door ons bedrijf. .

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient geeknuc.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze site.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van HK

.